top of page

Sekretesspolicy

Vår prioritet

Vår prioritet på Flexiheater AB är att skydda din integritet och säkerhet när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

Insamlad information:

Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller oss via formulär, e-post eller annan direkt kontakt. Den information vi samlar in kan inkludera namn, kontaktuppgifter och annan identifierbar information.

Användning av information:

Den information vi samlar in används för att kommunicera med dig angående dina förfrågningar och för att tillhandahålla tjänster eller information som du begär. Vi kan också använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster samt för marknadsföringsändamål, förutsatt att du har samtyckt till detta.

Delning av information:

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda vår verksamhet eller andra användare.

Säkerhet:

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst. Endast behöriga personer har tillgång till denna information, och de är skyldiga att upprätthålla dess sekretess.

Ändringar i sekretesspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att återspegla eventuella förändringar i våra tjänster eller i lagstiftningen.

 

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att vara informerad om eventuella ändringar.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till denna sekretesspolicy och behandlingen av din personliga information enligt beskrivningen ovan. Om du har frågor eller funderingar om vår sekretesspolicy, var god kontakta oss på Flexiheater AB.

bottom of page