top of page
Image by Aditya Vyas
Flexi heater logotyp vit

Vi hjälper dig att välja rätt maskin

Överblick av vår produktportfölj

Vi förstår hur viktigt det är för er att ha tillgång till effektiva lösningar för uppvärmning av glykolfyllda slangar. Därför erbjuder vi ett sortiment av maskiner designade för att möta era behov på både snabbhet och energieffektivitet.

 

Våra alternativ omfattar högeffektiva lösningar för snabb uppvärmning samt 35kW-modeller som effektivt kombinerar snabb temperaturökning med minskad energiförbrukning under användning. I det följande avsnittet utforskar vi de specifika fördelarna med varje alternativ för att underlätta ert beslut när ni väljer maskin.

Vilken effekt passar dina behov?

Högeffektsmodellerna erbjuder en snabb start och snabbt når önskad temperatur, är 35kW-modellen utformad för att effektivt balansera mellan initial uppvärmningstid och energiförbrukning.

 

Detta innebär att även om uppvärmningen till 90 grader Celsius kan ta något längre tid jämfört med högre effektsalternativ, minskar 35kW-modellens energiförbrukning markant när den önskade temperaturen har uppnåtts.

Överblick Flexi heater maxi 450 och dess komponenter
Överblick Flexi heater maxi 450 och dess komponenter

Vilken effekt passar dina behov?

Våra 35kW-modeller står ut för sin förmåga att upprätthålla önskad temperatur med en betydligt lägre energiförbrukning.

 

Detta representerar en viktig övervägning för många av våra kunder, där långsiktig energieffektivitet och minskade driftskostnader är lika viktiga som initial uppvärmningstid. Efter den initiala uppvärmningsfasen, visar sig den lägre effekten vara en fördel, inte bara för din plånbok utan även för miljön.

Kan du inte välja?

Vi erbjuder lösningar där ni inte behöver kompromissa. Våra hybrid modeller möter både behovet av snabb uppvärmning och önskan om energieffektivitet.

 

Oavsett om ert fokus ligger på att snabbt nå upp till arbetstemperatur eller att upprätthålla den med minimal energiförbrukning, är hybridmodellen den rätta lösningen för dig.

Överblick Flexi heater midi 400 Hybrid från sidan

Midi 400

Drivs på Diesel eller HVO

Tinar 140 m² mark

35 KW

Midi 400H

Tinar 140 m² mark

Drivs på Diesel, HVO eller EL

70 KW

Midi 600H

Tinar 180 m² mark

Drivs på Diesel, HVO eller EL

105 KW

Midi 600

Drivs på Diesel eller HVO

Tinar 180 m² mark

70 KW

Midi 450E

Tinar 140 m² mark

Drivs på EL

35 KW

Verklig skillnad mellan 35, 70 och 105 kW

Tidsskillnad vid uppstart

35 kW bidrar med en initial uppvärmningstid på Ca 28 minuter vid en yttertemperatur på -10° C.

70 kW bidrar med en initial uppvärmningstid på Ca 14 minuter vid en yttertemperatur på -10° C.

105 kW bidrar med en initial uppvärmningstid på Ca 8,5 minuter vid en yttertemperatur på -10° C.

Dieselreduktion vid eldrift

400V 16A = 8 kw
400V 32A = 17 kw
400V 63A = 35 kw

 

Dieselreduktion vid eldrift:
16A = -20 liter diesel per dygn
2x16A = -40 liter diesel per dygn 
32A = -40 liter diesel per dygn
2x32A = 100% bränslebesparing
63A = 100% bränslebesparing

Drivmedel

35 kW modellerna heter Midi 400, Midi 400E eller Maxi 450. Här väljer mellan EL och Dieseldrift.

70 kW modellen heter Midi 400H och drivs av EL + Diesel/HVO eller enbart på någon av dessa.

105 kW modellen heter Midi 600H och drivs av EL + Diesel/HVO eller enbart av någon av dessa.

Kan du inte välja mellan snabbhet och effektivitet?

Överblick Flexi heater midi 400 Hybrid front

Midi 400/600H

Våra hybridmodeller är skräddarsydda för dig som strävar efter den perfekta balansen mellan hastighet och effektivitet.

Genom att välja en hybridmodell ger vi dig förmånen att köra maskinen på el, diesel/HVO, eller en kombination av båda.

 

Det ger dig flexibiliteten att själv bestämma uppvärmningstid, energiförbrukning och miljöutsläpp utifrån arbetsplatsens krav. Hos oss handlar det om att erbjuda inte bara en produkt utan en helhet där hållbarhet och prestanda går hand i hand.

Därför erbjuder vi inte modeller med högre effekt

Minimala fördelar

35 kW bidrar med en initial uppvärmningstid på Ca 28 minuter vid en yttertemperatur på -10° C.

70 kW bidrar med en initial uppvärmningstid på Ca 14 minuter vid en yttertemperatur på -10° C.

105 kW bidrar med en initial uppvärmningstid på Ca 8,5 minuter vid en yttertemperatur på -10° C.

Högre driftkostnader och slitage

Hög effekt medför stor energiintensitet under drift och ökar och därmed slitaget på pannan och andra systemkomponenter.

 

Detta förkortar utrustningens livslängd och ökar därmed behovet av underhåll och reparationer vilket är raka motsatsen om vad vi på Flexiheater står för.

Stor miljöpåverkan

Vi på Flexiheater värnar om miljön och en hållbar framtid. Fördelarna med högre effekt är minimala medans effekten på miljön är stor.

 

Vår filosofi går inte ut på att skapa maskiner som ser imponerande ut på papper. Vi fokuserar på att utveckla hållbara och optimerade värmelösningar som värmer framtiden och skyddar naturen.

Framtiden för uppvärmningsteknik

Genom att välja Flexiheater väljer ni en partner som är dedikerad till att leverera innovativa och hållbara uppvärmnings lösningar.

 

Vårt breda utbud av maskiner och vår förståelse om balansen mellan prestanda och effektivitet resulterar i driftsäkra maskiner med optimerad prestanda, designade för att möta dagens utmaningar samtidigt som den förbereder för morgondagens möjligheter.

 

Vi värdesätter ert förtroende och är här för att stödja er med produkter som vi inte bara möter, utan överträffar era förväntningar. För mer information om våra lösningar, eller för att diskutera vilken modell som bäst passar era specifika behov, är ni välkomna att kontakta oss.

bottom of page