TJÄLTINING Med Flexi Heater vinner ofta
Tjältining är vanligt i norra europa. För att tina tjäle i marken finnns det olika metoder Flexi heater har dom bästa. Tjältining har gjorts i många år med att elda kol vilket kan vara farligt på grund av brandrisk bland annat, med Flexi Heater är det ingen brandrisk. Tjältining med tjältiningsmatta är också en metod för att tina tjäle, Flexi Heater är den smartaste att tina tjäle på. Med tjältiningsmattan blir det inte så varm som man önskar, är därför inte tillräckligt bra för tjältining många gånger men med Flexi heater kommer man upp till 100 grader celsius. Tjältining med varma slangar som Flexi heater använder är ett modernare sätt att tina tjäle på. Tjältining med varma slangar istället för tjältiningsmattan får man ett snabbare resultat.
Därför använder fler och fler Flexi heater