Tjältining & luftvärme

Flexi Heater är ett flexibelt och mobilt värmeverk som har många användningsområden, samt är dessutom det miljösmartaste på tjältinaren marknaden, kan tina tjäle fosilfritt. Den kan bland annat leverera Fjärrvärme, Luftvärme,  Tjältining, varmhålla betong vid gjutning på vintern, tina brunnar med tjälspett m.m.

Tjältining

Att tina tjäle med Flexi Heater är unikt och miljövänligt, för den kan drivas med fjärrvärme, el eller diesel. Att lägga ut ett område för tjältining görs mycket enkelt med Flexi Heater. Det är tre olika slanglängder som används var för sig eller skarvas ihop, för lättare att passa ytan som ska tinas. Slangtrumman har en oljehydraulisk vinsch och en stadig lagring, som gör att trumman snurrar lätt. Därför behövs ingen drivning för att mata ut slangen, och en person gör lätt jobbet. Att ta in slangen efter avslutat arbete görs också enkelt av en person, för vinschen styrs av en fotpedal och du får båda händerna fria att styra slangen med.

Tining av brunnar med tjälspett, att tina brunnar med Flexi Heater är enkelt och odramatiskt. Vårt tjälspett, Flexispettet, sprutar inte ånga som ett ångspett, men cirkulerar VTV vätska upptill 100 grader. Till spett är det lämpligt att använda dom kortare slangarna.Om hela spettet är nedsänkt i t.ex. en brunn, överförs ca 100 kw värme till brunnen, och tiningen går fort. 

Att tina brunnar med flexispettet är en säker metod. Det finns ingen risk att bränna sönder plastbrunnar, något som lätt kan hända med ångspett. Det finns lagerutrymme i maskinen för  flexi tjälspett.

Luftvärme

Att värma luft gör man enkelt med Flexi Heaters LUFTVÄRMARE / AEROTEMPRAR som värms av VTV vätskan. Här används slangarna som finns i olika längder i maskinen. Varje luftvärmare har en effekt på ca. 45 Kw och har en kraftig fläkt för att kunna kasta värmen långt. Eluttag för drivning av fläkten finns i maskinen. 
Flexi Heater har uttag för upptill 4 luftvärmare.

Värmeväxlare / Hydro Heater

Flexi Heater kan leverera fjärrvärme som som räcker till 8 - 10 villor eller 8 - 10 lägenheter vintertid. 
På sommaren räcker en Flexi Heater till ca 40 lägenheters behov av varmvatten. (enl. jämtkraft)

Golvvärme

Att leverera golvvärme eller varmhålla betong med ingjutna slangar görs enkelt med Flexi Heater. Använd värmeväxlaren och vanligt vatten, anslut slangarna mot slingan som ska värmas. Slingan fylls från expansionskärlet och den luftas automatisk. När det ska avetableras lossas slangarna och vattnet rinner ut. (Det är ingen glykol att ta reda på.)